Krupka, Czech Republic

3 x 2 mm

Krupka, Czech Republic

3 x 2 mm

Krupka, Czech Republic

3 x 2 mm

Krupka, Czech Republic

3 x 2 mm

Krupka, Czech Republic

3 x 2 mm

Česká Kamenice, Czech Republic

3 x 2 mm

Česká Kamenice, Czech Republic

3 x 2 mm

Anatase, rutile

Gasteiner Tal, Austria

5 x 4 mm

Dobkovičky, Czech Republic

3 x 2 mm

Rutile

Krupka, Czech Republic

3 x 2 mm

Beudantite, pyromorphite

Moldava, Czech Republic

3 x 2 mm

Česká Kamenice, Czech Republic

3 x 2 mm

Moldava, Czech Republic

3 x 2 mm

Quartz (var. amethyst)

Jickovice, Czech Republic

185 x 80 mm

Quartz (var. amethyst)

Jickovice, Czech Republic

170 x 90 mm
1 2 3 4 5  Next  Last